KBS St. Joseph
Schooltijden / roosters

Algemene informatie schooljaar 2016 / 2017.

Schooltijden


Groep 1 en 2    Maandag, Dinsdag, Donderdag en vrijdag(ochtend)
08.30 - 12.00 uur
13.15 - 15.15 uur
Woensdag
08.30 - 12.30 uur
Vrijdag
8.30 - 12.00 uur

Groep 3 t/m 8   Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag
08.30 - 12.00 uur
13.15 - 15.15 uur
Woensdag
08.30 - 12.30 uur

Gymlessen schooljaar 2016 / 2017 (onder voorbehoud *)
Dinsdag                  Zaal 1                                 toestelles
  08.45-09.30 u. groep 7A                 
  09.30-10.15 groep 8A / 8C
  10.15-11.00 groep 6B
  11.00-11.45 groep 5A
  13.30-14.15 groep 3A
  14.15-15.00 groep 4A
Dinsdag Zaal 2  
  08.45-09.30 u. groep 7B
  09.30-10.15 groep 8B
  10.15-11.00 groep 6A
  11.00-11.45 groep 5B
  13.30-14.15 groep 3B
  14.15-15.00 groep 4B
Woensdag  Zaal 1 spelles
  10.30-11.15 u.  
  11.15-12.00 groep 6A
Donderdag Zaal 1 spelles
  08.45-09.30 u. groep 8C
  09.30-10.15 groep 6B
  10.15-11.00 groep 7B
  11.00-11.45 groep 7A
  13.30-14.15 groep 4A
  14.15-15.00 groep 8A
  Zaal 2  
  13.30-14.15 groep 5B
  14.15-15.00 groep 8B
Vrijdag Zaal 1 spelles
  08.45-09.30 u. groep 5A
  09.30-10.15 groep 4B
  10.15-11.00 groep 3B
  11.00-11.45 groep 3A

 *Vastgesteld: 22-08-2016 

 

Schoolreisjes


Eenmaal per jaar gaan de leerlingen van groep 1 t/m 7 met de bus op schoolreisje.
Dit schooljaar gaan de kinderen van groep 1 en 2 op schoolreis. Groep 3 en 4 en groep 5 t/m 7. De data vindt u in het nieuwe dchooljaar op de website schoolagenda en op de DigDuifkalender 
Groep 8 gaat op schoolkamp. De datum hiervan is nog niet bekend.

Ziekmelding


Iedere dag noteren we of uw kind aan- of afwezig is. U kunt ons de nodige ongerustheid (er kan immers onderweg iets gebeurd zijn?!) en de nodige telefoontjes besparen door uw kind tijdig (uiterlijk tien voor half negen) afwezig te melden.

Natuurlijk kunt u ook een zusje of broertje, buurvrouw of buurkind vragen dit even te melden bij de desbetreffende leerkracht.

Telefoon school: 2571205

Wij verzoeken u de telefoon alleen te gebruiken vóór en na schooltijd, voor het doorgeven van mededelingen die betrekking hebben op uw kind. Het maken van afspraken met de leerkrachten kan tijdens de pauzes of na schooltijd.

Namen in alle eigendommen

Om zoekraken en verwisselen van eigendommen te voorkomen, is het belangrijk alle zaken van uw kind(eren) van een naam te voorzien. We denken daarbij aan laarzen, gymtassen, gymschoenen, regenkleding, bekers, trommeltjes etc. Gevonden voorwerpen worden gedurende bepaalde tijd op school bewaard.


Schoolfotograaf

Eén keer per jaar nodigen wij op onze school de schoolfotograaf uit. Het ene jaar worden er alleen groepsfoto's gemaakt en het andere jaar zowel groepsfoto's als individuele foto's. U bent niet verplicht deze foto’s te kopen. In december wordt van de leerlingen van groep 8 nog een zeer speciale foto gemaakt. De schoolfotograaf komt dit schooljaar voor het maken van de groepsfoto’s op: datum wordt vermeld op de digitale schoolagenda en in de nieuwsbrief.
Verzoeken om extra vrije dagen

De leerplichtwet is er duidelijk in: vanaf vijf jaar -en binnenkort zelfs vanaf vier jaar- is uw kind leerplichtig. Wij gaan er vanuit dat u uw vakanties richt naar de vakanties van uw kinderen. Het kan echter voorkomen dat dit door bijzondere omstandigheden onmogelijk is, bijvoorbeeld door het beroep van één van de ouders (bijvoorbeeld de horeca of de agrarische sector). In dat geval kunt u zich voor een verzoek voor (vakantie)verlof wenden tot de directie van de school. U kunt daar een verlofformulier krijgen of dit formulier hier vinden op de website.
De regels omtrent verlofaanvraag zijn:

· Vakantieverlof moet minimaal twee maanden van tevoren worden aangevraagd.
· Er moet een werkgeversverklaring worden overlegd.
· Vakantieverlof wordt hooguit eenmaal per jaar en voor ten hoogste 10 schooldagen verleend.
· Vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar en aansluitend of voorafgaand aan een bestaande vakantie.
· Behalve vakantieverlof kunt u verlof krijgen bij "gewichtige omstandigheden”. Dit kan onder andere zijn bij verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van ouders of grootouders.


Uw verzoek om medewerking aan dit verlof dient u schriftelijk -middels het eerdergenoemde formulier- aan de directeur te richten.
De directie beslist over een aanvraag voor niet meer dan 10 schooldagen in een schooljaar. Voor verlof van meer dan 10 schooldagen zal de directie u moeten verwijzen naar de leerplichtambtenaar.
bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur wettelijk verplicht aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar.
Het aanvragen van verlof geldt vanaf groep 1 al.

Bezoek aan (tand)arts

Probeert u het bezoek aan doktoren en (tand)artsen zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen.
Vakanties schooljaar 2016 / 2017
 
Herfstvakantie    17-10 t/m 23-10-2016
Kerstvakantie                                                      26-12 t/m 08-01-2017
Voorjaarsvakantie 27-02 t/m 05-03-2017
Pasen 14-04 t/m 17-04-2017
Koningsdag 26-04-2017
'Mei'vakantie 24-04 t/m 30-04-2017
Hemelvaart 22-05 t/m 28-05-2017
2e Pinksterdag 05-06-2017
Zomervakantie 10-07 t/m 18-08-2017  
KBS St. Joseph
Disselplein 10
3829 MD Hooglanderveen
Bekijk op de kaart