KBS St. Joseph
Schooljaarfeest

Schooljaarfeest

Belangrijke informatie omtrent Zomer-/Beginfeest donderdag 8 september.

Olympische medaillejacht

Om half zeven begint de olympische medaillejacht. Leerlingen ontvangen op het schoolplein een kaart waarop het gebied aangegeven staat waar ze op jacht mogen. Er zijn drie gebieden: gebied WIT voor groep 1-2,  gebied BLAUW voor groep 3-5 en ROOD, voor groep 6-8,. Mocht u kinderen hebben in verschillende groepen, bepaal dan zelf in welk gebied u wilt zoeken.

Het is de bedoeling dat kinderen samen met hun ouders door het gebied op zoek gaan naar olympische sporters. Van elke sporter ontvang je een letter. Tevens zijn er letters verstopt in het gebied. Heb je alle letters gevonden? Maak van deze letters dan een woord. Bij terugkomst op het schoolplein wacht je daarna een leuke verrassing!  In de gebieden ROOD en BLAUW (groep 5t/m 8) geldt dat er ook dopingcontrole rondrijdt. Krijgen zij je te pakken? Bewijs dan maar dat je geen doping hebt gebruikt!

Vanaf 18.30 uur kunt u op het schoolplein een deelnamekaart halen (let op: ieder kind een eigen kaart! ). De medaillejacht is om 19.30 uur afgelopen. Kinderen kunnen dan op het schoolterrein hun prijs ophalen. 

Vanaf half 8 zal Fit2Move judo/clinics geven voor leerlingen van groep 1-3 en 4-6. Op school worden uit elke klas middels loting leerlingen opgegeven. Ouders van deelnemers krijgen via de groepsleerkracht een mail met de bevestiging en het tijdstip van de clinic. De clinics duren 10 minuten.

Om 20.25 uur zullen medewerkers van Fit2Move een weerbaarheidsdemonstratie geven. Deze kan voor jonge kinderen heftig overkomen. Bepaalt u zelf, of u uw kind hiernaar laat kijken? Aansluitend is er voor 20 leerlingen uit groep 7 en 8 een clinic weerbaarheid. Ook hiervoor worden leerlingen in de klas uitgeloot.


Tijdens deze avond zijn er alcohol vrije drankjes te koop tegen een kleine vergoeding middels nieuw schoolmunten. Deze zijn te koop voor 0,50 euro.

Oude “wijn voor thuis” munten kunnen niet meer gebruikt worden, deze kunnen wel ingeleverd worden zodat ze naar de eigenaar terug kunnen.

Er kan niet gepind worden!

Verder is er voor de kinderen gratis ranja en krijgen ze natuurlijk een lekkere verrassing op hun feest!

We hopen u allemaal te zien op het feest van de St. Josephschool op donderdagavond 8 september 18.30 uur!

Naar het overzicht
KBS St. Joseph
Disselplein 10
3829 MD Hooglanderveen
Bekijk op de kaart