KBS St. Joseph
Aannamebeleid

Aannamebeleid

Procedure – ‘Welkom op de Sint Josephschool’

De Sint Josephschool werkt met 17 groepen omdat het 17 lokalen tot haar beschikking heeft. Een groep telt een gemiddelde van 30 leerlingen. Hier kan van afgeweken worden indien dit wenselijk is voor de schoolorganisatie. Het voedingsgebied van de school is het dorp Hooglanderveen, nu een deel van de wijk Vathorst te Amersfoort.

Inmiddels zitten de kleutergroepen helaas al weer vol. Desondanks kunt u uw kind gewoon aanmelden, dan volgt er een wachtlijstplaatsing. Zodra er ruimte ontstaat, nemen wij contact op met ouders van de wachtlijst.

We propageren een buurtnabije school te zijn. ‘Uw kind naar school in de wijk waar u woont.’ Om een zorgvuldige procedure ten aanzien van het aannemen en instromen van leerlingen te waarborgen, en recht te doen aan de ‘buurtschool’, gelden duidelijke afspraken. Voor een straatnamenoverzicht en een plattegrond verwijs ik u naar de bijlage.

De printversie vindt u hieronder in pdf format. Let op: deze versie is nog steeds actueel.

Hieronder leest u de afspraken die gelden ten aanzien van het aannemen van kinderen:

  1. U schrijft uw kind in, indien mogelijk voor het tweede levensjaar, maar het liefst al zo snel mogelijk vanwege de wachtlijsten voor de aankomende jaren. U kunt hier uw gegevens achterlaten voor de inschrijving. 
  2. Kinderen die, vanuit de school aan het Disselplein gezien, voor het spoor wonen, krijgen voorrang op de kinderen die achter het spoor wonen. We gaan uit van ruimte tot plaatsing.
  3. Er worden tot het spoor drie zones ingericht, zone A, B en zone C, waarbij de zone A, die direct om de school ligt, als eerste voorrangsgebied geldt.
  4. De geboortedatum van het kind is leidend, niet datum van aanmelden.
  5. De directie van de school behoudt altijd het recht een leerling uit een andere zone aan te nemen, indien de schoolorganisatie dit vraagt.
  6. De directie van de school verdeelt de instroom over de te formeren groepen.
  7. Broertjes en zusjes van reeds aangenomen kinderen krijgen voorrang boven nieuwe aanwas.

Met vriendelijke groet, mede namens de MR
 
Yvonne Geelhoed (schoolleider)

Welke groepen zitten vol in schooljaar 2019/2020?

⇒ Let op: binnen de wet Passend Onderwijs is het gebruik om als school te melden welke groepen, volgens het schoolbeleid, vol zitten. Dit om teleurstellingen te voorkomen.
Voor onze school geldt dit voor alle groepen 1/2 en 3 en alle groepen 7 voor schooljaar 2019/ 2020.

Welke groepen zitten vol in schooljaar 2020/2021?

⇒ Let op: binnen de wet Passend Onderwijs is het gebruik om als school te melden welke groepen, volgens het schoolbeleid, vol zitten. Dit om teleurstellingen te voorkomen.
Voor onze school geldt dit voor alle groepen 1/2 en 3  voor schooljaar 2020/ 2021.


 

KBS St. Joseph
Disselplein 10
3829 MD Hooglanderveen
Bekijk op de kaart