KBS St. Joseph
Ouderactiviteitencommissie

Ouderactiviteitencommissie 2023 / 2024

De ouderactiviteitencommissie bestaat uit een aantal ouders van onze school. De groep ouders organiseren samen met de leerkrachten en de evenementenmanager van school, Aneta Hartlooper, bijna alle evenementen voor de kinderen op school. De ouderactiviteitencommissie doet dit met steun van veel andere ouders die zich voor een activiteit opgeven. Dat maakt het voor iedereen: commissieleden, helpende ouders, leerkrachten en vooral voor de kinderen bijzonder fijn. Hierdoor is iedereen telkens weer gemotiveerd om één en ander te organiseren.

Deze groep enthousiaste ouders maakt in samenwerking met het schoolteam en andere hulpvaardige ouders veel mooie dingen mogelijk in / voor de school en uw kinderen.

Wilt u graag betrokken zijn bij de school van uw kinderen, maar wilt u niet in de OAC, dan kunt u zich ook voor een enkele activiteit aanmelden via de oproep in Parro. Tijdens het schooljaar wordt er regelmatig een oproep gedaan voor hulpouders. Zonder uw hulp kunnen de activiteiten vaak niet doorgaan dus vindt u het leuk om te helpen op de school, geef u dan op.

Samenstelling OAC 2023 / 2024

Dit schooljaar zijn de volgende ouders actief in de ouderactiviteitencommissie:

Hetty Lommers (voorzitter), Wieteke de Graaf (penningmeester), Janine Buning, Brigitte de Jong, Patricia v.d. Poll, Marleen Roozendaal, Mickey Valkenburg, Youri Jochems, Esther Dunk – Koelewijn, Judith van Dijk – Schaaphok, Sophia Wispelweij-Kear, Monika Geuze, Paulina Dikker, Marsha Veenema – Steenbeek, Latha Wouters-Spelt.

Elk jaar worden onder andere de volgende activiteiten georganiseerd:

Ons emailadres: oac.joseph@kpoa.nl

 Financieel jaarverslag 

Jaarlijks brengt de OAC verslag uit van de financiën die aan de OAC ter beschikking gesteld zijn, voornamelijk bestaande uit de vrijwillige ouderbijdrage/ Het verslag van 2022-2023 vindt u hier.

Hoofdluis

Wij zijn van mening dat zowel de school als de ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zonodig te behandelen. Wij vinden het van groot belang dat, wanneer u hoofdluis bij uw kind constateert, u dit direct meldt aan de leerkracht. Alleen op deze manier kan verspreiding voorkomen worden. Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op deze school in samenwerking met de oudercommissie gekozen voor een systematische aanpak met behulp van een speciale Ouderwerkgroep Hoofdluis. Deze werkgroep heeft als taak om op een aantal vaste tijdstippen, ongeveer 5x per jaar, alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis. Tevens kan de werkgroep extra ingeschakeld worden in periodes dat het hoofdluisprobleem weer wat actueler is. Wanneer er bij een controle hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal dit niet aan het kind zelf meegedeeld worden, maar zal een contactpersoon van de werkgroep contact met de ouders van het kind opnemen. Kijkt u voor verdere informatie ook in de schoolgids.  

Contactpersoon: Cok de Groot 

KBS St. Joseph
Disselplein 10
3829 MD Hooglanderveen
Bekijk op de kaart