KBS St. Joseph
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders en personeelsleden die de gemeenschap vertegenwoordigen. De MR-leden praten mee over het beleid op school, zoals bijvoorbeeld de schooltijden, de schoolgids en het schoolplan. De schoolleiding doet voorstellen voor het wijzigen van het beleid en de MR praat dan mee over deze voorstellen en geeft advies. Naast het meepraten over voorstellen van de schoolleiding, kan de MR ook zelf voorstellen doen. Daarnaast heeft de MR op sommige onderwerpen instemmingsrecht.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de MR. U vindt hier:

  1. De huidige samenstelling en contactinformatie van de MR
  2. De vergaderdata
  3. Belangrijke documenten van de MR, zoals agenda’s, notulen, jaarverslagen en reglementen

Samenstelling MR schooljaar 2023-2024 en contactinformatie

Personeelsgeleding: Jantine van de Berg (secretaris), Marjolein Steen, Sanne Kok-Wever (notulist)

Oudergeleding: Marjolein van der Kuil (voorzitter), Ayse tekin-Erdem, Paulina Dikker

Heeft u ideeën voor verbeteringen op school of een vraag aan de MR? Neem dan contact op! Onze MR-leden staan u graag te woord. Voor vragen kunt u e-mailen met mr.joseph@kpoa.nl.

Vergaderdata schooljaar 2023-2024

De vergaderdata zijn: donderdag 28 september, maandag 6 november, maandag 11 december, donderdag 1 februari, donderdag 4 april, dinsdag 14 mei, donderdag 20 juni. 

Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt u zich uiterlijk een week van tevoren opgeven via mr.joseph@kpoa.nl.

Belangrijke documenten van de MR, zoals agenda’s, notulen, jaarverslagen en reglementen

Agenda's (2023-2024):

Agenda MR vegadering 20-06-2024

Agenda MR vergadering 14-05-2024

Agenda MR vergadering 11-04-2024

Agenda MR vergadering 01-02-2024

Agenda MR vergadering 11-12-2023

Agenda MR vergadering 06-11-2023

Agenda MR vergadering 28-09-2023

Notulen (2023-2024):

Notulen MR 5 d.d. 11-04-2024

Notulen MR 4 d.d. 01-02-2024

Notulen MR 3 d.d. 11-12-2023

Notulen MR 2 d.d. 06-11-2023

Notulen MR 1 d.d. 28-09-2023

Jaarverslagen:

Jaarverslag MR 2022-2023

Reglementen:

Reglement MR KPOA

Huishoudelijk Reglement MR St. Josephschool

Reglement GMR KPOA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBS St. Joseph
Disselplein 10
3829 MD Hooglanderveen
Bekijk op de kaart