KBS St. Joseph
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad (2020 - 2021)

Jaarverslagen:  Jaarverslag 2019-2020 

Agenda (alleen van de meest recente vergadering):

Notulen:

De medezeggenschapsraad 

De Medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met controle op het beleid van het bestuur en de school. Deze raad bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. De medezeggenschapsraad waarborgt de inspraak van ouders en teamleden binnen de school. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school ligt bij het schoolbestuur. De MR werkt binnen de kaders van de wet op de medezeggenschapsraad en heeft bij veel bestuurlijke zaken instemmings- of adviesrecht.

MR Reglement pdf

De MR wordt vertegenwoordigd door:

Leerkrachten: Jantine v.d. Berg, Luke v.d. Burgt, Sanne Kok
Ouders: Jürgen Volder, Mirke Nichting, Esmeralda Lede

Wij vergaderen gemiddeld 8 keer per jaar met de schoolleider. Ouders informeren wij regelmatig via de Parro Nieuwsbrief. Mocht u vragen hebben, dan horen wij die graag. Deze kunt u mailen naar: mr.joseph@kpoa.nl

GMR reglement.pdf

Wie zijn wij?

 

 

KBS St. Joseph
Disselplein 10
3829 MD Hooglanderveen
Bekijk op de kaart