KBS St. Joseph
Schooltijden / roosters / vakanties

Algemene informatie schooljaar 2023 / 2024

Schooltijden


Groep 1 t/m 8   Maandag t /m Vrijdag.
08.30 - 14.15 uur (continu rooster)

Gymlessen schooljaar 2023 / 2024

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
  3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 7A, 7B, 8A, 8B   5A, 5B, 6A, 6B 3A, 3B, 4A, 4B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B

 

Ziekmelding


Iedere dag noteren we of uw kind aan- of afwezig is. U kunt ons de nodige ongerustheid (er kan immers onderweg iets gebeurd zijn?!) en een telefoontje besparen door uw kind tijdig (uiterlijk tien voor half negen) afwezig te melden. U kunt een ziekmelding of tandarts/doktersbezoek via Parro melden met de absentieknop.

Voor het doorgeven van mededelingen over uw kind vragen wij u dit alleen te doen vóór of na schooltijd. Het maken van een afspraak met de leerkracht kan alleen na schooltijd. U kunt de leerkracht een bericht sturen via Parro of telefonisch contact opnemen met de school. 

Namen in alle eigendommen
Om zoekraken en verwisselen van eigendommen te voorkomen, is het belangrijk alle spullen van uw kind(eren) van een naam te voorzien. We denken daarbij aan laarzen, gymtassen, gymschoenen, regenkleding, bekers, trommeltjes etc. Gevonden voorwerpen worden gedurende bepaalde tijd op school bewaard. De gevonden voorwerpenbak staat naast de hoofdingang. 

Vakanties schooljaar 2023 / 2024
 
Vakantierooster 2023-2024
 
 
Vakanties schooljaar 2024 / 2025
vakantierooster 2024-2025

 

Verzoeken om extra vrije dagen (verlof) 

De leerplichtwet is er duidelijk in: vanaf vijf jaar is uw kind leerplichtig. U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. U kunt een boete krijgen als u dit wel doet. Als u in de schoolvakanties niet weg kunt door uw werk, dan kunt u toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. 
 
Vrij buiten de schoolvakanties
Soms kunt u door uw werk geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep.
Bijvoorbeeld omdat u:
- seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de agrarische sector of horeca;
- met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;
- als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg bent. 
 
In dat geval kunt u toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit heet beroep op vrijstelling. U vraagt toestemming bij de directie van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat. De directie mag uw kind maximaal 10 verlofdagen geven. Dit mag 1 keer in het schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. 
 
De directie beslist of uw kind buiten de schoolvakantie op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directie melden. 
 
U kunt bij de officemanager een verlofformulier krijgen of dit formulier hier vinden op de website.
 
De regels omtrent een verlofaanvraag zijn:
· Er moet een werkgeversverklaring worden overlegd of u moet kunnen aantonen dat u een groot deel
  van uw inkomsten mist;
· Het vakantieverlof mag niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie vallen. 
 
Vrij voor bijzondere gebeurtenissen: 
· Behalve vakantieverlof kunt u verlof krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Dit kan onder andere zijn bij
  verhuizing,huwelijk(sjubileum), ernstige ziekte of een begrafenis. 

U vult hiervoor het verlofformulier in en geeft dit af bij de officemanager. 
De directie beslist over een aanvraag voor niet meer dan 10 schooldagen in een schooljaar. Voor verlof van meer dan 10 schooldagen zal de directie u verwijzen naar de leerplichtambtenaar.
Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie wettelijk verplicht aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar.

Wilt u alles nog eens precies nalezen?

  Schoolverzuim en de Leerplichtwet.pdf

Het aanvragen van verlof geldt vanaf groep 1.


Schoolfotograaf

Eén keer per jaar nodigen wij op onze school de schoolfotograaf uit. Er worden groepsfoto's gemaakt en individuele foto's en ook broertjes- en zusjesfoto's. U bent niet verplicht deze foto’s te kopen. De data worden vermeld in de Parro-app en op de digitale schoolkalender op onze website.
 


Bezoek aan (tand)arts


Wij vragen u vriendelijk het bezoek aan doktoren en (tand)artsen zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen. Mocht het toch onder schooltijd zijn, dan kunt u uw kind afwezig melden via Parro.


Schoolreisjes


Eenmaal per jaar gaan de leerlingen van groep 1 t/m 7 op schoolreisje. De data vindt u t.z.t.  op de schoolwebsite kalender, de schoolagenda en op de Parro kalender. Groep 8 gaat op schoolkamp. Ook hiervan volgt de datum te zijner tijd.

 

 


 
  

KBS St. Joseph
Disselplein 10
3829 MD Hooglanderveen
Bekijk op de kaart