KBS St. Joseph
Visie en missie

Visie en missie.

Onze visie

Op de St. Josephschool gaan we voor de totale ontwikkeling van het kind. Wij bieden een gedegen instructie, breed aanbod en betekenisvol onderwijs: het fundament voor kinderen om zichzelf te mogen zijn. Door samen te leren, ontdekken, spelen en vieren ontwikkelen zij hun eigen talenten. We stimuleren nieuwsgierigheid en creativiteit.

De St. Josephschool werkt vanuit samenhang binnen de pijlers zijn, kennen en kunnen waardoor we onze kinderen voorbereiden op hun bijdrage in de toekomstige maatschappij.

Zijn
De veiligheid en het welzijn van de kinderen staat centraal. Dit doen wij vanuit de Vreedzame School. Samen met de kinderen werken wij aan hun karakterontwikkeling, om antwoord te vinden op de vraag: Wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot de ander?

Op de St. Josephschool voelen wij ons verbonden met elkaar, het dorp en de wereld. Vanuit onze katholieke identiteit bouwen wij samen verder aan de gemeenschap waar wij deel van uitmaken. Vieringen en de ontwikkeling tot (wereld)burger nemen daarbij een centrale plaats in.

Kennen
Aan het einde van de schoolcarrière dienen onze kinderen de basisvaardigheden (lezen, rekenen en taal) op orde te hebben waarbij de referentieniveaus worden behaald. Om dit te bereiken bieden wij de kinderen een doelgerichte, effectieve en gedifferentieerde instructie en werkvormen Hierdoor kunnen kinderen uiteindelijk hun kennis zelfstandig toepassen. Binnen het kennen brengen we samenhang binnen diverse vak- en vormingsgebieden aan.

Kunnen
In de huidige maatschappij wordt verwacht dat mensen hun verworven kennis flexibel kunnen toepassen. Wij bieden een breed aanbod aan. Hierbinnen worden vaardigheden ontwikkeld die gerelateerd zijn aan de werkelijkheid om ons heen. We leren de kinderen om kritisch te denken, te communiceren, te ontdekken en samen te werken. We stimuleren nieuwsgierigheid en creativiteit.

We gaan voor de totale ontwikkeling van het kind zodat zij weten wat ze kunnen. Samen met de leerlingen ontdekken wij hun talenten en wat dit voor hen betekent.

Het Kennen, Kunnen en Zijn vormt de basis van onze lerende organisatie waar leerkrachten vorm geven aan bovenstaande visie. In de praktijk betekent dit dat wij:

De kernwaarden van onze stichting KPOA: vertrouwen, verbondenheid en vakmanschap zijn hieraan gerelateerd.

 

KBS St. Joseph
Disselplein 10
3829 MD Hooglanderveen
Bekijk op de kaart